Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Другий день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Під час другого дня музично-театральної резиденції «Light & Space», яка проходить на базі Молодіжного Музичного Хабу Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА, її учасники отримали чимало корисної інформації. Ранок розпочався зі знайомства зі співкоординаторкою проєкту, тьютором з Києва – режисеркою-постановницею, викладачкою кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, голова організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу для композиторів на написання «Української концертної увертюри» на честь 30-ої річниці Незалежності України Оленою Савчук. Для академії Олена розробила унікальний курс «Сучасні арт-технології в оперному театрі», і її лекції, по суті була квінтесенцією зроблених режисеркою теоретичних розвідок.

А наступною формою роботи для учасників резиденції став тренінг, який провели разом Олена Савчук та Олександра Карамджян – «Комунікація сценограф–режисер–художник з освітлення. Тренінг з обміну професіями». Слухачі на власному досвіді змогли пересвідчитися, як відчуває себе представник іншої професії під час творчого процесу.

Теоретична частина завершилася цього дня лекцією спеціальної гості резиденції – відомої української кінознавчині, докторки мистецтвознавства, заступниці директора з наукової роботи Інституту сучасного мистецтва, професорки кафедри режисури та акторської майстерності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та кафедри кінознавства Київського національного університету театру, кiно і телебачення іменi І.К. Карпенка-Карого Галини Погребняк «Мультимедійні засоби у режисурі сучасного сценічного дійства». Після цього учасники резиденції перейшли до практичних занять з менторами – заслуженими артистами України Олександром Лапіним та Андрієм Маслаковим, Жанною Чепелою та Олександрою Крмаджян.

Day 2 of the music and theatre residence "Light & Space"

During the second day of the music and theater residence "Light & Space", which takes place on the basis of the Youth Music Hub of the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA, its participants received a lot of useful information. The morning began with an acquaintance with the co-coordinator of the project, the tutor from Kyiv - director-producer, teacher of the department of opera training and music directing of the National Music Academy of Ukraine named after P.I. Tchaikovsky, chairman of the organizing committee of the All-Ukrainian competition for composers for creating the "Ukrainian Concert Overture" in commemoration of the 30th anniversary of independence of Ukraine Olena Savchuk. In the academy Olena developed a unique training course "Modern Art Technologies in Opera Theatre", and her lectures were, in fact, the quintessence of her theoretical surveys.

The next form of activity for the participants of the residence was a training conducted jointly by Olena Savchuk and Oleksandra Krmadzhian - "Communication between the stage designer, the director and the lighting artist. Professional exchange training". Listeners of the lecture were able to see for themselves how a representative of another profession feels during the creative process.

The theoretical part ended with a lecture by the special guest of the residence - the famous Ukrainian film critic, Doctor of Art History, deputy director for research at the Institute of Contemporary Art, Professor of the department of directing and acting of the National Academy of Management of Culture and Arts and the department of Cinematography of the Kyiv National University named after I.K. Karpenko-Kary Halyna Pogrebniak "Multimedia means of directing modern stage action." After that, the participants of the residence proceeded to practical classes with the mentors - the Honoured Artists of Ukraine Oleksandr Lapin, Andriy Maslakov, Zhanna Chepela and Oleksandra Krmadzhian.