РЕЄСТРАЦІЯ >

Четвертий день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Сьогодні у нашому місті свято – День Харкова, з чим вітаємо і земляків і гостей. Але незважаючи на велику кількість святкових заходів, навіть у самому Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА, робота музично-театральної резиденції «Light & Space», що проходить на базі Молодіжного Музичного Хабу, не переривалася.

Вранці учасники резиденції знову зустрілися з гостем з Києва, заслуженим артистом України Андрієм Маслаковим. Запропоновані ним теми – «Інтернаціональні склади виконавців в оперних виставах» і «Художник з освітлення чи освітлювач?» – виявилися цікавими для всіх. Ну а наступна лекція Олександри Крмаджян «Сценографія+архітектура+контекст» викликала жваву дискусію, до якої включилися і організатори, і тьютори, і, звичайно ж, самі молоді режисери, сценографи та художники з освітлення. За думкою багатьох, під час обговорення було піднято чимало цікавих питань, які не варто залишати без відповідей. Тож, їх домовилися зафіксувати й повернутися до них пізніше, і в «живих» дискусіях і за допомогою спілкування у месенджерах.

Після обіду учасники резиденції повернулися до практичних занять. Звичайно ж, організаторам хотілося, щоб гості мали можливість послухати присвячений Дню міста концерт артистів СХІД ОПЕРА, який пройшов увечері просто неба, на притеатральному майданчику. Але що поробиш – та велика кількість роботи, яку їм треба встигнути закінчити до кінця резиденції, не дала молодим митцям такої можливості. Втім, натхнення й ентузіазм, з якими вони працюють, місця жалю не залишають!

Day 4 of the music and theatre residence "Light & Space"

Today our city celebrates the holiday - the Kharkiv City Day, on this occasion we congratulate residents and guests of our city. But despite the large number of festive events, including those held in the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA, the work of the music and theatre residence "Light & Space", which takes place on the basis of the Youth Music Hub, was not interrupted.

In the morning, the participants of the residence met again with the guest from Kyiv, the Honoured Artist of Ukraine Andriy Maslakov. His proposed themes of lectures were "International casts in opera performances" and "Lighting artist or lighting engineer?" which turned out to be interesting for everyone. The next lecture by Oleksandra Krmadzhian "Scenography + architecture + context" provoked a lively discussion, supported by the organizers and tutors, and, of course, the young directors, set designers and lighting artists. According to the opinion of many participants, many interesting questions were raised during the discussion, which should not be left unanswered. So, they agreed to focus on them and return to their discussion later, both in "live" discussions and via messenger communication.

In the afternoon, the participants of the residence returned to practical classes. Of course, the organizers wanted the guests to have an opportunity to listen to the concert of the artists of SKHID OPERA dedicated to the City Day, which took place in the evening in the open air, on the outdoor stage in front of the theatre. But unfortunately, the large amount of work they had to complete by the end of the residence did not give the young artists such an opportunity. However, the inspiration and enthusiasm, with which they continue work, leave no room for regret!