Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Дев’ятий день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Сьогоднішнього гостя – вірніше, не гостя, а тьютора, хоча він справді став для Харкова дорогим гостем – чекали з нетерпінням. Юрій Костенко, співзасновник та генеральний директор Front Pictures – орієнтованої на створення яскравих шоу, захоплюючої сценічної графіки української студії інноваційних візуальних технологій, котра має велику кількість проєктів, реалізованих у багатьох країнах світу – в певних колах є воістину легендарною особистістю. Навіть коли тільки розкриваєш сайт компанії, буквально подих перехоплює від захвату, стільки цікавих рішень там продемонстровано.

Свою лекцію «Художній потенціал сучасних мультимедіа технологій» він розпочав із відеопрезентації деяких приладів, зокрема, відеопроєкторів. Коментуючи характеристики кожного і поступово демонструючи їхню градацію, він дав учасникам резиденції надзвичайно цінну інформацію, основану на досвіді Front Pictures та інших компаній, за діяльністю яких доводилося спостерігати. Не завжди театр може знайти кошти на необхідний йому дорогий прилад. Але, як переконалися слухачі, найдорожче не завжди є найефективнішим. Треба шукати те, що зможе спрацювати максимально точно – і тут розум і фантазія постановної групи допоможуть знайти неординарні рішення. Власне, завдяки цій ідеї і самій Front Pictures вдалося досягти надзвичайно переконливих результатів.

Юрій Костенко продемонстрував чимало цікавих художніх образів, створених за допомогою технологій, за ходом бесіди розкриваючи особливості деяких з них. Здивувати глядача, дати йому абсолютно новий досвід, який вразить, полонить його – в цьому, з точки зору лідера Front Pictures, основне завдання тих, хто працює над розробкою того чи іншого творчого проєкту.

Спілкування з Юрієм Костенком затяглося на цілий день. Він розбирав з учасниками резиденції їхні роботи, навчав, які програми для чого доцільніше використовувати, коротше – буквально віддавав всього себе тим, кому його досвід був просто необхідним. Мабуть, такий майстерклас був для них неоціненним – адже вже завтра, на пітчингу, всі вони перед радою тьюторів захищатимуть свої ідеї і братимуть участь у конкурсному випробовуванні. Отже, бажаємо найсильнішим перемоги – хоча переможених там точно не буде!

Day 9 of the music and theatre residence "Light & Space"

Today's guest – Yuri Kostenko, co-founder and CEO of Front Pictures, the Ukrainian studio of innovative visual technologies specializing in bright shows and fascinating stage graphics which has a large number of projects in many countries around the world, is a truly legendary figure in the corresponding circles. Even when you open the company's website, it literally takes your breath away with admiration due to a great number of interesting graphic solutions demonstrated there.

He began his lecture "The artistic potential of modern multimedia technologies" with a video presentation of some devices, in particular, video projectors. Commenting on the characteristics of each and gradually demonstrating their gradation, he provided the participants of the residence with extremely valuable information based on the experience of Front Pictures and other prominent companies in this sphere. The theater can not always find the funds for an expensive device it needs. But, as the listeners of the lecture were convinced, the most expensive is not always the most efficient. We need to look for something that can work as accurately as possible - and here the mind and imagination of the production team can help find extraordinary solutions. In fact, thanks to this idea, Front Pictures itself managed to achieve such extremely convincing results.

Yuri Kostenko demonstrated a lot of interesting artistic images created with the help of the visual technologies, revealing the features of some of them in the course of the conversation. To surprise the viewer, to give him a completely new experience that will impress and fascinate him – that is, from the point of view of the leader of Front Pictures, the main task of those who work on the development of a creative project.

Communication with Yuri Kostenko lasted for a whole day. He discussed their work with the participants of the residence, explained which programs should be used for this purpose for greater effect, in short – he literally gave his all to those for whom his experience was so important. Apparently, such a master class was an invaluable experience for the participants, as tomorrow, at the pitching session they will all represent their ideas in front of the board of tutors and take part in the artistic competition. So, we wish the strongest victory - although there will definitely be no losers!