Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Одинадцятий день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Тьютора, який відкрив сьогоднішній день резиденції, особливо чекали світловики – і художники з освітлення і освітлювачі. Адже Євген Костира – представник української компанії Alight, яка лідирує у своїй галузі, займаючись орендою світлового обладнання, технічним менеджментом, сценографією і світловим дизайном у сфері TВ-шоу та концертної індустрії. Марно намагатися перерахувати проєкти, в яких він брав участь – досить сказати, що це найрізноманітніші й найпопулярніші шоу, чимало з яких ми з вами бачили, як оце «Голос країни», «Танці з зірками» або «Українська пісня року» та дуже-дуже багато інших.

Євген Костира не став іменувати свою зустріч з учасниками «лекцією», хоча лекційні елементи там, безумовно, були, але визначення «майстерклас» дійсно підходило більше. Адже це, безумовно, майстер своєї справи – і не стільки теоретик, скільки практик, що для практиків же має дуже високу ціну. «Принципи використання сучасного світлового та проєкційного обладнання при створенні художньо-образного рішення вистави» – так назвали цей цікавий фаховий діалог. Євген багато розповідав про принципи роботи деяких світлових приладів, ділився думками, що і як варто використовувати, а що – ні. В цілому він, здається, переконав усіх присутніх: світло не просто має самостійне значення, а й можливості його невичерпні – воно саме може стати повноцінною декорацією. Цікаві приклади відео, який наводив гість зі столиці, тільки підкріплювали його думки.

Ну а після плідного спілкування з Євгеном Костирою учасники резиденції знову взялися за свої проєкти. І від багатьох можна було почути фразу: «Дуже мало часу!» Звичайно, нікому не хочеться, щоб його робота виглядала менш переконливою на великому світловому шоу, яке має відбутися вже 3 серпня. Тож, реєструйтеся, щоб відвідати цей показ – трохи часу у Вас ще є!

Day 11 of the music and theatre residence "Light & Space"

The tutor, who opened the residence today, was especially awaited by the lighting designers – both lighting artists and lighting engineers. After all, Yevhen Kostyra represented the Ukrainian company Alight, which is the leader in its sphere, specializing in rental of lighting equipment, technical management, scenography and lighting design in the field of TV shows and the concert industry. It is useless to try to list the projects in which he participated –- suffice it to say that these are the most diverse and popular shows, many of which we have seen, such as "The Voice of the Country", "Dancing with the Stars" or "The Ukrainian Song of the Year" and a lot of others.

Yevhen Kostyra preferred not to call his meeting with the participants a "lecture", although the lecture elements were certainly present, but a definition of "master class" was really more appropriate. After all, he is, of course, a master of his craft – both a theorist and a holder of a vast practical experience, which is very important for young participants of the residence. "Principles of using modern lighting and projection equipment in creating an artistic solution of a play" – this was the title of this interesting professional dialogue. Yevhen talked a lot about the principles of operation of specific lighting equipment, shared his thoughts on their practical use. In general, he seemed to have convinced everyone present that light not only has its own meaning, but also possesses inexhaustible possibilities – it can become a full-fledged decoration itself. Interesting examples of video clips presented by the guest from the capital additionally contributed to his thoughts.

After a fruitful conversation with Yevhen Kostyra, the participants of the residence started their projects again. And from many of them you could hear a phrase: "Time is very limited!" Of course, no one wants his work to look less convincing at the big light show, which is scheduled for August 3. So, register to visit this show – you still have some time left!