Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

22 вересня, об 11.00, в пресцентрі «НАКИПІЛО» (вулиця Мистецтв, 14, Харків) відбудеться пресконференція тьюторів та учасників Першої музично-театральної резиденції «Light & Space»

яка проходила на базі Молодіжного музичного хабу Схід Опера за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

СПІКЕРИ: Тьютори

Олена Савчук (Київ), співкоординаторка і членкиня ради тьюторів резиденції (on-line)

Світлана Змєєва (Київ), членкиня ради тьюторів резиденції (on-line)

Дмитро Морозов (Харків), головний диригент СХІД ОПЕРА, заслужений діяч мистецтв України, член ради тьюторів резиденції

Жанна Чепела (Харків), режисерка СХІД ОПЕРА, співкоординаторка і членкиня ради тьюторів резиденції

Олександра Крмаджян (Київ), членкиня ради тьюторів (on-line)

Учасники резиденції

Павло Кошка (Одеса) (on-line)

Наталія Коцар (Дніпро) (on-line)

Свєтлєна Вадько (Харків)

Любов Душина (Харків) (on-line)

Антон Литвинов (Київ) (on-line)

Тетяна Воронова (on-line)

Посилання на трансляцію -->

Перша музично-театральна резиденція «Light & Space» проходила з 20 серпня до 3 вересня і завершилася яскравим мультимедійним перформансом, котрий відбувся на Великій сцені Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА. В «Light&Space» взяли участь 15 молодих художників з освітлення, сценографів, режисерів із Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова. Унікальність проєкту – в осмисленні ролі однієї з найголовніших складових кожної вистави – театрального світла.

Учасники продемонстрували нові навички, отримані впродовж спілкування з тьюторами і роботи над власними проєктами.

На пресконференції вони розкажуть, чи справдилися їхні очікування від резиденції, поділяться думками, що дала їм участь у цих заходах, як вплинула на їхню свідомість і професійну діяльність.

Проект проходить за фінансової підтримки Українського культурного фонду, генеральний інформаційний партнер — Накипіло.

 

ON SEPTEMBER 22, AT 11.00, THE PRESS CONFERENCE OF TUTORS AND PARTICIPANTS OF THE FIRST MUSIC AND THEATER RESIDENCE "LIGHT & SPACE" WILL BE HELD IN THE PRESS CENTER "NAKYPILO" (14 MYSTETSTV STREET, KHARKIV)

 

The residence was held on the basis of the Youth Music Hub SKHID OPERA with the financial support of the Ukrainian Cultural Foundation.

 

SPEAKERS:

Tutors – Olena Savchuk, co-coordinator and member of the board of tutors of the residence (Kyiv, on-line), Svitlana Zmieieva, member of the board of tutors of the residence (Kyiv, on-line), Dmytro Morozov, Chief Conductor of SKHID OPERA, Honoured Artist of Ukraine, member of the board of tutors of the residence (Kharkiv), Zhanna Chepela, director of SKHID OPERA, co-coordinator and member of the board of tutors of the residence (Kharkiv), Oleksandra Krmadzhian, member of the board of tutors (Kyiv, on-line)

Participants of the residence – Pavlo Koshka (Odessa, on-line), Nataliia Kotsar (Dnipro, on-line), Svietliena Vadko (Kharkiv), Liubov Dushyna (Kharkiv, on-line), Anton Lytvynov (Kyiv, on-line), Tetiana Voronova (Kyiv, on-line)

 

Link to the online broadcast ->

 

The first Music and Theatre Residence "Light & Space" was held in the period from August 20 to September 3 and ended with a bright multimedia performance, which took place on the Grand Stage of the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA. Participants of the Music and Theatre Residence “Light & Space” included 15 young lighting artists, set designers and directors from Kyiv, Dnipro, Lviv, Odesa and Kharkiv. The uniqueness of the project is in understanding of the role of one of the most important components of each performance – the theatrical lighting.

Participants demonstrated new skills gained while communicating with tutors and working on their own projects. At the press conference, they will tell whether their expectations from the residence came true, share their views on new experience gained in the process of participation in these events and how it influenced their consciousness and professional activities.