Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Олександр Лапін

Провідний соліст Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА, Художник-постановник, сценограф, конфекціоніст, дизайнер складнотехнологічних костюмів та взуття низки оперних та балетних вистав, художник зі світла та гриму. Заслужений артист України.

Як сценограф, дизайнер, художник з освітлення працював над низкою оперних та балетних вистав. Сім із них з успіхом ідуть на сцені Схід ОПЕРА: фрік-опера «Орфей у пеклі» Ж. Оффенбаха (2021), опера «Кармен» Ж. Бізе (2015); балети «Лебедине озеро. Water Fantasy» П. Чайковського, «Маленький принц» (2016) на музику композиторів-класиків, «Містерії Пандори» Р. Вагнера (2019), «Ромео та Джульєтта» С. Прокоф’єва (2019), проєкт «Ніч в опері. На кришталевих пуантах». У різні роки працював над виставами воронезької антрепризи «Sensus opera», оперних студій Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського, Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, балетного театру Харківської хореографічної школи та ін. Є творцем імідж-проєктів для прем’єрних та передпрем’єрних показів касових блокбастерів мережі кінотеатрів «Планета кіно IMAX», організував майстерню з виготовлення колекційних ляльок, виставки яких проходили в Харкові, Києві, Львові, Одесі, Парижі, Лос-Анджелесі та інших містах світу. Як співак має в репертуарі низку провідних партій: Ескамільйо («Кармен» Ж. Бізе), Яго («Отелло» Дж. Верді), Скарпіа («Тоска» Дж. Пуччіні), Дон Жуан («Дон Жуан» В. Моцарта), Фігаро («Весілля Фігаро» В. Моцарта), Євгеній Онєгін («Євгеній Онєгін» П. Чайковського), Мазепа («Мазепа» П. Чайковського) та ін.

OLEKSANDR LAPIN

Leading soloist of the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA. Artistic director, stage designer, costume designer, designer of technologically complex costumes and shoes for a number of opera and ballet performances, lighting designer and make-up artist. Honoured Artist of Ukraine.

As the stage designer and lighting designer, worked on a number of opera and ballet performances. Seven of them are being performed with great success on the stage of the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA, including the freak opera "Orpheus in Hell" by J. Offenbach (2021), opera "Carmen" by G. Bizet (2015); ballets “Swan Lake. Water Fantasy” by P. Tchaikovsky, “The Little Prince” (2016) to the music of classical composers, “Mysteries of Pandora” by R. Wagner (2019), “Romeo and Juliet” by S. Prokofiev (2019), the project “A Night at the Opera. Crystal Pointes”. In different years he worked on performances of the Voronezh Private Theatre Company "Sensus Opera", opera studios of the Kharkiv National University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky, the Dnipropetrovsk Academy of Music named after M. Glinka, the Ballet Theater of the Kharkiv Choreographic School and others. He is the creator of image projects for premiere and pre-premiere screenings of blockbusters of the cinema network "Cinema Planet IMAX", organizer of the workshop for the production of collectible dolls, exhibitions of which took place in Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Paris, Los Angeles and other cities of the world. As the singer, he has a number of leading parts in his repertoire: Escamillo ("Carmen" by G. Bizet), Iago ("Othello" by G. Verdi), Scarpia ("Tosca" by G. Puccini), Don Giovanni ("Don Giovanni" by W. Mozart), Figaro ("The Marriage of Figaro" by W. Mozart), Eugene Onegin ("Eugene Onegin" by P. Tchaikovsky), Mazepa ("Mazepa" by P. Tchaikovsky) and others.